Alexander som kung

336 mördades Alexanders far Filip II på ett bröllop och efter det tog Alexander över makten, bara 20 år gammal.

Alexander agerade snabbt och lyckads behålla sin ställning som kung. Bland annat lät han direkt avrätta två personer för mordet på Filip.

Tiden efter maktövertagandet ägnades åt att föra krig mot thrakiska stammar söder om Donau. Men han tvingades stoppa fälttågen då uppror hade blossat upp runt staden Thebe i Grekland. Alexander intog staden Thebe och lät förstöra alla byggnader utom tempel och poeten Pindaros hus. Sex tusen thebaner avrättades eller såldes som slavar.