Fälttågen - Alexander drar ut i krig

Efter att ha tagit över landet efter sin far och befäst kontrollen över Grekland, invaderade Alexander Persien. Efter att ha korsat Bosporen besegrade han den persiske kungens satraper i Slaget vid Granikos i maj 334 före kristus.

Han erövrade bland annat Gordion, Frygiens huvudstad. Där fanns enligt sägnen en vagn fastbunden med hopknutna rep. Enligt sägnen skulle herradömet över hela världen tillfalla den som kunde lösa upp knuten. Alexander lyckades inte lösa upp den gordiska knuten utan högg itu den med sitt svärd. En annan version gör gällande att han löste upp den utan svårighet.

I Slaget vid Issos 333 före kristus besegrade Alexander den persiske kungen Dareios III. Efter belägringen av staden Tyrus i Syrien 332 före kristus tågade han in i Egypten, lade under sig det egyptiska faraoniska riket.

Alexanders sista stora slag mot Dareios blev Slaget vid Gaugamela nära Babylon. Segern ledde till att han kontrollerade de persiska huvudstäderna Babylon, Susa, Persepolis och Ekbatana. Han fortsatte till Medien och Skytien, intog Herat och Samarkand och fortsatte sedan till Indien.

Han invaderade Indien och besegrade kung Poros i Slaget vid Hydaspes, det sista av fyra stora slag.

Efter att ha återvänt till Babylon dog han i plötslig feber i Nebukadnessar II:s palats, 32 år gammal.

Efter Alexanders död delade hans generaler upp riket mellan sig, i fyra stater.

Seleukos I grundade Seleukiderriket av Mesopotamien och Iran, Egypten övertogs av Ptolemaios I Soter och Makedonien av Kassander. General Lysimachos fick Mindre Asien och Thrakien.

Alexanders erövringar spred det grekiska kulturella inflytandet över stora delar av Främre Orienten. En medveten strategi var att bilda nya städer och tillsätta ett troget styrelseskick. Han uppmuntrade gifte mellan de olika folkslagen och lyckades på så sätt befästa sitt rike på ännu ett sätt.