Uppväxten

Alexander var son till Filip II av Makedonien och Olympias som var dotter till kungen av Epeiros.

Från år 343 före kristus var den kände filosofen Aristoteles Alexanders lärare. Av Aristoteles lärde han sig bland annat retorik och litteratur. Ett av favoritverken var Homeros' Iliaden.

Alexander fick redan från unga år lära sig sköta det Makedonska riket vid sidan av sin far. Bland annat berättar historikern Plutarkos i sin biografi över Alexander att när Filip krigade i Trakien år 340 före kristus regerade Alexande i Makedonien. Och redan År 338 förekristus ledde Alexander framgångsrikt den högra flanken i sin fars armé under slaget vid Chaironeia.

Det var tydligt att Filip planerade för att Alexander skulle bli hans efterträdare. Alexander ärvde också ett enat rike efter sin far 336 före kristus.